ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A Bubbly Professional Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Kolozsvári utca 74.). a továbbiakban Szolgáltató által működtetett www.bubblypro.hu honlapon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető hajápolási termékek és ahhoz kapcsolódó kiegészítők megvásárlására (a továbbiakban: Szolgáltatás) jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók, mely a Weboldalt használók (a továbbiakban: Felhasználó), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek).

A Weboldalon keresztül történő termék vásárlással a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen ÁSZF tekintetében vonatkozó jogszabályok:

- 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről;

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

- 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről;

- 45/2014. (II.26) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

A Szolgáltató adatai

  • Név: Bubbly Professional Kft.
  • Székhelye: 2040 Budaörs Kolozsvári u. 74.
  • E-mail címe: hello@bubblypro.hu
  • Adószám: 27833690-2-13
  • Cégjegyzékszám: 1309219915

Jelen ÁSZF teljes körűen szabályozza a Weboldalon keresztül történő szerződéskötéssel kapcsolatban a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

A Weboldal szolgáltatásait 16. életévét be nem töltött természetes személy nem veheti igénybe.

Felek közötti szerződés, a vásárlás Szolgáltató által történő visszagazolásával jön létre. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti termékvásárlására vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, időtartama a kifizetett és megvásárolt termék Felhasznál általi átvételéig tart.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel a Szolgáltató nem rendelkezik.

A Weboldalon keresztül történő vásárlást megelőző regisztráció során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásából, hibás vagy hamis voltából vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

Bármely Weboldalon keresztül tévesen megadott adat módosítására a belépést követően a Felhasználó saját felületén van lehetőség.

A Weboldalon keresztül történő vásárlás esetén a Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltésével, továbbá a vásárlás folyamán adhatja meg vásárlási adatait, a Szolgáltató ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás, vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, illetve az ilyen adatokat tartalmazó vásárlást jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén a Felhasználó adatainak valóságát jogosult ellenőrizni.

A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

A WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSAI, REGISZTRÁCIÓ

A Felhasználó a Weboldalon található kozmetikai termékekkel kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el. Amennyiben a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, úgy az hello@bubblypro email címen, illetve a +36 30 9440575-ös telefonszámon kaphat választ a felmerült kérdésekre.

A regisztráció menete

A Weboldalon keresztül terméket vásárolni a Felhasználóknak regisztráció nélkül is lehetséges. A Felhasználó regisztrálhat az oldalon, a regisztrációkor a következő adatokat kell megadni a Szolgáltató részére: családnév, keresztnév, telefonszám, irányítószám, város, címzés (utca, házszám, stb.). A regisztráció sikeréről és a regisztráció aktiválásának linken keresztül történő szükségességéről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni, melyet a Felhasználó az hello@bubblypro.hu címre küldött emaillel tud kezdeményezni. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a még folyamatban lévő rendelések teljesítéséhez kapcsolódó, valamint jogszabályi kötelezettség alapján kezelendő adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felel. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, erről haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót.

A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

A VÁSÁRLÁS MENETE 


A Felhasználó nem köteles regisztrálni a vásárláshoz. 

A Weboldalon keresztül történő vásárlás során a termékekek között böngészve a kiválasztott terméknél a kosárba gombra klikkelve lehet a kiválasztott árut a kosárba helyezni. A termékek kiválasztásának befejezésekor a kosár linkre klikkelve lehetséges a vásárlási folyamat következő lépéséhez eljutni. A kosár aloldalon a Felhasználó ellenőrizheti az általa a kosárba helyezett termékeket, azok számát. Felhasználónak lehetősége van a kosárba elhelyezett termékek darabszámának módosítására, a termékek törlésére. A kosár aloldalon a Felhasználó a személyes átvétel, és házhozszállítás opciók közül kiválaszthatja a szállítás módját a „további adatok megadásához” linkre kattintva pedig véglegesítheti a vásárlását. Az adatok megadása aloldalon a felhasználónak lehetőségében áll regisztrálni, továbbá a felhasználó nevével (regisztrációnál megadott email cím) és jelszavával belépni az adatok megadása aloldalra. Az adatok megadása aloldalon a Felhasználó a szükséges adatok megadását követően a rendelésének összefoglaló adatösszesítője jelenik meg, ahol a megrendelés elküldése linkre kattintva megteheti a megrendelését. A rendeléséről a felhasználó értesítő emailt kap.

Felhasználó a termékek megrendelésével és a termék(ek) vételárának megfizetésével elfogadja a Szolgáltató mindekor hatályos Általános Szerződési feltételeit.

A Szolgáltatót a Felhasználó által, online, vagy egyéb módon tévesen és/vagy pontatlanul megadott megrendelési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSÁNAK TECHNIKAI LEHETŐSÉGEI

Regisztráció esetén, a regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a Felhasználói fiókban.

 

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

A Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezésének nyugtázásaként a Szolgáltató a megrendelés megérkezését követően automatikus e-mail útján Megrendelés összesítőt küld a Felhasználó részére. Ha a Felhasználó megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére, és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Az automatikus megrendelés összegző levél kiküldését követően 2 munkanapon belül kiküldésre kerül a Felhasználó részére a Visszaigazoló e-mail, ami tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási információk), a megrendelés azonosítóját, a megrendelt termék(ek) adatait, előre utaláshoz szükséges adatokat és a fizetendő végösszeget.

A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 2 munkanapon belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó Visszaigazoló e-mailt.

 E Visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

 

TERMÉKEK ÁRA, JELLEMZŐI, CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS


Termékek ára

A termékek mellett feltüntettet ár minden esetben az ÁFA-val növelt bruttó ár. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruház felületén szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a Felhasználót.

Az egyes termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 

A megrendelhető termékek árai, illetve a szállítási költség változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, a Felhasználó tehát minden esetben azt az árat, szállítási költséget fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

Kiszállítás

Szolgáltató a Vásárló rendelését, a megrendelt termék típusától függően, jellemzően 2 munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak. A Szolgáltató a szállítás napjáról e-mailben előzetesen értesíti a Vásárlót. A rendeléseket Szolgáltató általában 4 munkanapon belül tudja teljesíteni (csúcsidőszakban, pl. Karácsony előtt, ez az időtartam növekedhet), amennyiben az adott termék raktáron van. Szolgáltató törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén Szolgáltató minden esetben írásban értesíti a Felhasználót és tájékoztatja a megrendelés teljesítésének pontos idejéről.

 

A Felhasználó köteles kiszállítás esetén az átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni, amennyiben mindent rendben talált a termékkel kapcsolatban. Ha sérült a csomagolás vagy a termék, a Felhasználónak a helyszínen kérnie kell jegyzőkönyv felvételét a hibáról. A nem sértetlen csomagolású terméket a Felhasználó csak saját felelősségére veheti át. A Szolgáltatónak utólag jegyzőkönyv nélküli mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény aláírásával a Felhasználó ugyanis elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

 

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, melyben tájékoztatja a Felhasználót a csomagjának átvételi lehetőségéről, esetleges újbóli kézbesítés tényéről.

 

SZÁLLÍTÁSI MÓDOK


Futárcéggel történő belföldi házhozszállítás esetén:

- előrefizetéssel 1590 forint

- utánvéttel 1990

 

Külföldi szállítási cím esetén ügyfélszolgálatunk ad felvilágosítást az aktuális egyedi külföldi kiszállítási díjakról. Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a hello@bubblypro.hu email címen.

A Szolgáltató korlátozott ideig fenntartja a jogot, hogy egyedi akció keretében ingyen házhoz szállítást ajánljon fel a Felhasználó részére, vagy időszakosan meghatározott vásárlási összegen felül ingyen biztosítsa a házhozszállítást.

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A vételár és a szállítási költség kiegyenlítése vásárlás esetén az alábbi módokon történhet:

  • bankkártyás fizetéssel a Stripe rendszeren keresztül
  • utánvéttel bankkártyával és készpénzzel a házhozszállítást végző futárnak

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

A Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Termék vásárlása esetén az elállási határidő az utalvány Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Felhasználó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz elektronikus úton: 

 e-mail: info@bubblypro.hu

 

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített befizetést (kivéve azokat a többletköltségeket - szállítást -, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, ingyenes átvételi módtól eltérő szállítási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék esetén a Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a bontatlan, nem használt terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

Termék vásárlása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére az terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Felhasználó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségeit a Felhasználó viseli.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. Hajápolási  termékek) Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

Ezen termékek esetében az elállási jog csak akkor illeti meg a Felhasználót, ha a termék csomagolása még sértetlen.

Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken.

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

- Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

- A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Szolgáltató minden termék csomagolásán feltünteti annak szavatosságát, lejárat után a termék nem felhasználható. 


Jótállás

Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék szerepel az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében, úgy az adott termékre az ott rögzített jótállási feltételek vonatkoznak.

 

ADATVÉDELEM

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor hatályban lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon.

 


ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS

12.1. Esetlegesen felmerülő panasz esetén a panasz a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségeire küldhető postai levél vagy e-mail formájában. Szolgáltató a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Név: Bubbly Professional Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Kolozsvári u. 74. 

E-mail címe:hello@bubblypro.hu

 

EGYEBEK

A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A rendszer a megrendelés fogadása/vásárlás után Önnek visszaigazoló üzenetet küld. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

- Ha bármely működési hiba miatt a megrendelése nem érkezett be,

- A Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

A Weboldalon történő vásárlás tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listáját a következőkép érheti el: http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_honlapra.pdf.

Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Felhasználót a Weboldalon történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat.